Nya vårdavdelningar och mottagningar för att möta fler patienter

Barkarby Sjukhus planeras för att möta det ökade vårdbehovet i Järfälla kommun. Det planeras för två vårdavdelningar med drygt 200 vårdplatser avsedd för geriatriks vård. Sjukhuset planeras även för specialistmottagningar, närakut, vårdcentral, röntgen, provtagning samt café och apotek.

Inom samma detaljplan planerar Hemsö att uppföra ett bostadshus med någon form av vårdboende. Dessa två projekt är sammanlänkade via det gemensamma garaget samt verksamheter i gatuplan. Placeringen av sjukhuset är optimalt med närhet till både pendeltågsstation samt den nya tunnelbanan i Veddesta. Programhandlingen har drivits gemensamt med både fastighetsägarens och verksamhetens medverkan.

Ebab har anlitats som projekt- och projekteringsledare i tidigt skede där även installationssamordning, miljösamordning och kalkyl har medverkat.

Hemsö har målsättning att certifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad Silver.