Nya kontor med miljöcertifiering BREEAM-SE Excellent

SEB gjorde den största flytten någonsin till nytt kontor i Arenastaden. 4 400 nya arbetsplatser fördelat på tre huskroppar byggdes. Totalt 90 000 BTA. I projektet representerade vi beställaren Fabege med övergripande ansvar för uppförandet av byggnaderna inom kvarter Pyramiden 4. Ebab var med i projektering, upphandling och genomförande. Byggnaderna överlämnades i två etapper under 2017 och 2018.

Nytänkande funktioner ritad av Wingårdhs

Kontoret består av tre huskroppar och Wingårdhs har ritat inredningen. Byggnaderna har fyra atrier med varsin specifik funktion. De ska uppmuntra till spontana möten, flexibla sammankomster, ge en vardagsrumskänsla och vara en alternativ öppen arbetsplats.

Vi arbetade mot det gemensamma målet att byggnaderna ska klassas enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE Excellent vilket ställer höga krav på projektering och genomförande. Ett hållbart, långsiktigt mål vi med glädje tog oss an.