Projektutveckling

Kalkylering

Rätt ekonomi i din kalkyl

Att göra ekonomiska bedömningar av fastighetsinvesteringar och säkerställa projekt-kostnader är en viktig del i varje projekt. Oavsett om det är ett fastighets-förvärv eller om det gäller en ny- eller ombyggnad. I alla lägen vill du se en kalkyl för att få tillgång till rätt beslutsunderlag. Våra kalkylspecialister gör alla former av kalkyluppdrag och även kostnadsuppföljningar i projekten.

Aktiv kalkylering

Vår arbetsmodell aktiv kalkylering gör det möjligt att säkerställa projektkostnader i tidiga skeden. Med erfarenhet från våra egna projekt och vår objektstatistik, i kombination med hög marknadskännedom, ger en säker kalkyl.

Kalkyluppdrag

Vi utför alla former av kalkyluppdrag, från enkla överslagskalkyler i tidiga skeden med enkla underlag eller idéskisser till produktionskalkyler på förfrågningsunderlag. Med aktiv kalkylering arbetar vi med att finna förslag på lösningar som kan kostnadseffektivisera projektet utan att dra ner på kvalitet, hållbarhet eller funktion.

Projekt

Inget projekt är för litet eller stort. Vi har en bred erfarenhet inom laboratorium, sjukhus, hotell, bostäder, förskolor, skolor, handelsfastigheter, kontor, industrier, sporthallar, konverteringar till nya användningsområden och övriga lokaler. När det gäller kalkyluppdrag rörande byggnader av historiskt värde samt tekniskt avancerade projekt har vi också specifik kunskap.

Kalkylmodeller

Vi utför överslags-, budget-, investerings- och exploateringskalkyler för infrastruktur, mark och finplanering, grundläggning, bygg, installationer, kostnadskalkylering vid försäkringsskador samt kan agera sakkunnig vid rättstvister. Vi utför även detaljerade kostnadsbedömningar för arbetsplatsens omkostnader och tekniska inventeringar.

Din rådgivnings- och diskussionspartner

Vi bidrar med rådgivning vid idéstadie, uppdragsstart och vid vägval i projektet. Till exemel vid val av grundläggning, stomme, fasadutförande, tekniska installationer och miljöcertifieringssystem  samt konsekvenser av vald nivå på miljöklassning.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab