Projektutveckling

Installationsledning

Hjärtat är en hälsosam och hållbar inomhusmiljö

Installationerna i våra fastigheter blir allt mer omfattande och komplicerade. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller energi och miljö. Genom att se till helheten ser vi till att du får en välfungerande byggnad med effektiva lösningar. Vi projekt- och projekteringsleder teknikintensiva projekt och är experter på installationsledning och installationssamordning. Det innebär också att vi leder och samordnar alla installatörers arbete. Det är viktigt att installationsprojekteringen och själva produktionen flyter effektivt och till lägsta kostnad med bästa resultat för dig som kund.

Vi är verksamma från tidiga programfrågor och projektering till genomförande där vår roll är att vara med som sakkunniga vid överlämning till en framtida driftorganisation.

Under samtliga skeden erbjuder vi kalkylstöd så att du får väl genomarbetade underlag i din beslutsprocess. Om du vill så medverkar vi och/eller ansvarar för förfrågningar och upphandling.

Här några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Projektledning tekniska projekt /installationsprojekt
  • Upphandling av entreprenörer, utvärdering av handlingar och nollning av anbud till upphandling. Kalkylering.
  • Granskning av handlingar ur teknisk-, kvalitets- och energisynvinkel
  • Tidsplanering. Vi delar in alla moment i installationsaktiviteter och tar fram de logiska kopplingarna mellan installationsaktiviteter och byggaktiviteter. Vi arbetar för att byggnadsprocessen drivs effektivt så att sluttiden innehålls utan att arbetet behöver forceras och avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis
  • Samordnade provningar av de tekniska systemen och kontroll att systemen fungerar energieffektivt enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet
  • Installationssamordning i projekteringsskedet, produktionsskedet och avslutningsskedet
  • Entreprenadbesiktningar av VVS-tekniska system
  • Statusbesiktningar av tekniska system inför ett fastighetsköp

Tillsammans med byggherren, brukare och övriga aktörer strävar vi efter att skapa en väl fungerande byggprocess där affärsmässighet, helhetssyn, livscykelperspektiv, kvalitet och miljö utgör centrala begrepp.

 

 

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab