Projektutveckling

Projekt- och byggledning

Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning

Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen. Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

Vår tjänster inom projekt- och byggledning omfattar bland annat:

 

Vill du veta mer?

Katrin Dahlström

VD på Ebab i Stockholm AB

Mobil: 070-555 95 66

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab