Tjänster

Projektutveckling

Från idé till genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra tre kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Vi arbetar med såväl projekt- och byggledning som Construction Management (CM) där vi är en av aktörerna i branschen med störst erfarenhet inom området.

Genom att vi är med tidigt i processen tar vi fram en behovsanalys som resulterar i ett måldokument, där kundens krav och önskemål preciseras avseende kostnad, tid, kvalitet, miljö, energi, arkitektur och funktion. Sedan styr vi uppdraget mot dessa tydliga redovisade mål.

 

Vill du veta mer?

Katrin Dahlström

VD på Ebab i Stockholm AB

Mobil: 070-555 95 66

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab