Tjänster

Projektutveckling

Från idé till genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra tre kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Vi arbetar med såväl projekt- och byggledning som Construction Management (CM) där vi är en av aktörerna i branschen med störst erfarenhet inom området.

Genom att vi är med tidigt i processen tar vi fram en behovsanalys som resulterar i ett måldokument, där kundens krav och önskemål preciseras avseende kostnad, tid, kvalitet, miljö, energi, arkitektur och funktion. Sedan styr vi uppdraget mot dessa tydliga redovisade mål.

De tjänster som erbjuds i tidigt skede är bland annat:

 

Vill du veta mer?

Katrin Dahlström

VD på Ebab i Stockholm AB

Mobil: 070-555 95 66

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab