Entreprenörsanda och familjekänsla

Historien om Ebab börjar 1982 då tre initiativtagare, Björn Berg, Lars Ekdahl och Tommy Werre startar verksamheten. Namnet Ebab är en förkortning av Ekonomisk Byggadministration AB. De tre drev och utvecklade Ebab tillsammans fram till 1997 när ägarskaran utökades med Göran Westberg och Kaarel Lehiste.

Tommy Werre var verksam i många år som VD och majoritetsägare. Han var en karismatisk person och ledare som fick se sin dröm förverkligas. Som VD och styrelseordförande var han visionär och som person extremt drivande. Bolaget utvecklades framgångsrikt genom åren.

Tommy Werre Tommy-Werre-vid-Fotografiska

Fler medarbetare blir ägare och koncernen bildas

År 2008 gjordes en intern transaktion inom Ebab där Ebab AB bildades som ett moderbolag med ett antal operativa dotterbolag. Anledningen var att vidga ägandet och man gick från tre delägare till tio. Genom åren har koncernen utvecklats i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur. Som exempel kan nämnas att vi 2009 fattade beslut om att ISO certifiera oss. Vi ville få tydligare processer samt införa nya och bättre verktyg för att underlätta kommunikationen.

Stockholm blir vår marknad

Sedan 2014 har verksamheterna konsoliderats geografiskt till Stockholm. Detta för att skapa en tydligare profil och bättre förutsättningar att växa där den största marknaden finns.
Ebab är en koncern som brinner för utveckling och Kaarels motto har alltid varit ”utvecklas man inte så avvecklas man”. Tydliga tecken på den utvecklingsmiljö som finns är de bolag som skapats under åren, alla med sina fokuserade kompetensområden. Här finns Ebab Fastighetsutveckling, Ebab i Stockholm, Ebab Installationsteknik, Patriam AB och moderbolaget Ebab AB.

Under 2014 togs beslutet att etablera ännu ett bolag med fokus på bostadsutveckling under varumärket Patriam. Mycket av den kompetens som finns kring miljö och energi byggs in i projekten redan från början som också har Miljöbyggnad guld som målsättning.

Pionjärer inom många områden

Ebab var tidigt ute med att skapa en branschförening, CM-Bolagen, för en mer flexibel och kostnadseffektiv genomförandemetod i Construction Management. Föreningen har som mål att lyfta branschen, verka för ökad konkurrens och bidra med trygga samarbeten och ansvarsfulla avtal.
Byggvarubedömningen är också ett exempel där Ebab legat i framkant genom att arbeta för ett mer hållbart byggande.
Marknadsföringsmässigt fanns Ebab med när Business Arena etablerades 2001 – idag Sveriges största mötesplats för hela fastighet- och samhållsbyggnadssektorn.

Tidsaxel:

1982
Ebab startar sin verksamhet
1997
Kaarel Lehiste och Göran Westberg kommer in som ägare
2005
Ebab Installationsteknik AB bildas
2007
Ebab i Malmö bildas
2008
Ny koncernstruktur etableras och moderbolaget Ebab AB bildas med dotterbolag:
Ebab i Stockholm AB
Ebab i Malmö AB
Ebab Installationsteknik AB
Ebab i Göteborg AB
Ägandet utökas och Katrin Dahlström, Lennart Berg, Johan Brodin, Andreas Holmberg, Fredrik Aspe, Thomas Järlö och Per Widlund blir nya delägare.
 2008
Kaarel Lehiste blir koncern-vd och vd för Ebab i Stockholm AB
2009
Ebab i Malmö AB avvecklas
2010
Ebab Syd AB bildas
2011
Lennart Berg blir vd för nyetablerade Ebab Fastighetsutveckling
2013
Katrin Dahlström blir vd för Ebab i Stockholm AB
2014
Charlotte Burmester blir vd för Ebab Installationsteknik AB
2014
Ebab i Göteborg avvecklas
2015
Ebab Syd säljs
2015
Bostadutvecklingsbolaget Patriam AB etableras
2017
Ebab fyller 35 år

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab