Ständiga förbättringar sitter i vårt DNA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster, arbetssätt, företag och oss själva.

Kvalitetstänk står alltid högt på agendan

Kvalitet och ständiga förbättringar ger hållbar utveckling. Via vårt värdeskapande och kundfokus optimeras resursanvändandet, vilket gynnar alla. Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet framåt genom att uppfylla de krav som ställs på oss från samhälle, kunder och vårt ledningssystem.

Miljöarbetet är ständigt igång

Ebab i Stockholm AB och Ebab Installationsteknik AB är båda är certifierade enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö).

Säkerhet i våra projekt

På våra projekt står säkerheten högt i fokus då vi vill att alla ska komma hem från arbetet utan skador. Meddela oss gärna om ni ser risker i våra projekt som vi bör känna till och agera på.

 

Vi har valt att lägga ut några av våra policyer nedan:

Våra certifikat

ISO certifikat

ISO 9001 kvalitetscertifikat Ebab i Stockholm AB
ISO 14001 miljöcertifikat Ebab i Stockholm i Stockholm

ISO 9001 kvalitetscertifikat – Ebab Installationsteknik AB
ISO 14001 miljöcertifikat – Ebab Installationsteknik AB

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab