Ständiga förbättringar sitter i vårt DNA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster, arbetssätt, företag och oss själva. Genom att erbjuda alla anställda utbildning och arbeta igenom våra rutiner minskar vi vår egen och projektens miljöpåverkan.

Genomtänkt arbetsmiljö

Vi tar arbetsmiljön på största allvar och jobbar hårt för att alla våra arbetsplatser inte bara ska uppfylla befintliga krav, utan att det även ska vara miljöer där både medarbetare och leverantörer känner sig trygga och trivs. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska vara genomtänkt och genomförbart och skall resultera i en trygg arbetsmiljö. Vårt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på så sätt att ingen kan komma till skada, vare sig fysiskt eller psykiskt på grund av brister i vårt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetstänk står alltid högt på agendan

Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet framåt genom att uppfylla de krav som ställs i vårt ledningssystem.

Miljöarbetet är ständigt igång

Ett aktivt miljöarbete bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av miljön där vi speciellt uppmärksammar klimatpåverkande faktorer. Genom att värna miljön och kretsloppstänkandet tar vi del i de miljökrav som ska minska miljöbelastningen i samhället. Ebab i Stockholm AB och Ebab Installationsteknik AB är båda är certifierade enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö).

Hög mognadsgrad

Vid Ebab i Stockholms senast omcertifiering levererades en rapport från SP Science Partner (numer RISE). Den visade att i jämförelse med vår bransch och 367 företag där man bedömer verksamheten ur åtta olika ledningsprinciper fick bolaget mycket höga betyg (Focus for future rapport från SP Science Partner dec 2015). Rapporten visar att bolaget har en hög mognadsnivå och kan glädjas åt mycket höga poäng i arbetet att ständigt förbättra verksamheten.

Läs om de policyer som finns hos oss:

Kvalitetspolicy för Ebab i Stockholm AB och kvalitets- och miljöpolicy för Ebab Installationsteknik AB
Hållbarhetspolicy för Ebab-koncernen

Våra certifikat

ISO certifikat

ISO 9001 kvalitetscertifikat Ebab i Stockholm AB
ISO 14001 miljöcertifikat Ebab i Stockholm i Stockholm

ISO 9001 kvalitetscertifikat 2016 – Ebab Installationsteknik AB
ISO 14001 miljöcertifikat 2016 – Ebab Installationsteknik AB

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab