Kulturen på Ebab

Susanne-och-KarinaVi strävar efter en kultur där alla känner ett ansvarstagande och är delaktiga i vår utveckling. Därför arbetar vi aktivt för att förankra våra kärnvärden för att vara lyhörda, nytänkande, målmedvetna och långsiktiga i allt vi gör. Att ständigt lyssna in vad kunden vill ha innan vi presenterar lösningen, att tänka utanför boxen och se hur vi bäst kan öka värdet i affären, att ständigt driva mot målet och förstå att det är det är våra långsiktiga relationer som skapar stabilitet och trygghet för våra kunder.

För att vara ett företag i världsklass behöver vi medarbetare som litar på varandra och vill göra varandra bättre. Då behöver vi också kunna utmana oss själva.
Som konsultföretag och det är vår roll att lyssna och förstå våra kunder för att kunna leda, driva och styra olika projekt. Ebab genomsyras av en familjär känsla med omtanke, tillit och ett stort engagemang.

Våra medarbetare för Ebab framåt

Sedan 2010 har vi erbjudit våra medarbetare ett utvecklingsprogram genom ”De 7 goda vanorna” som bygger på Franklin Coveys filosofi om personligt ledarskap. Utbildningen hjälper oss både på jobbet och i vardagen. Den handlar om hur vi väljer att se på saker ting, hur vi väljer och prioriterar. Det är också ett resonemang om hur vi skapar en vinna-vinna kultur, hur vi bättre kan förstå varandra och skapa synergier.

Så mycket bättre

Vår kultur är vårt varumärke – det är två sidor av samma mynt. Därför är vi angelägna om att ständigt utveckla oss själva för att bli så mycket bättre. Vi mäter kontinuerligt var vi står och hur det går för oss. Vi kan med glädje konstatera att på Ebab arbetar ett fantastiskt gäng med bra laganda som bryr sig om varandra. Det finns en stor öppenhet kollegor emellan och mellan medarbetare och chefer. Vi vågar säga vad vi tycker – det är helt enkelt högt i tak.

Kärnvärdena är grundpelarna till vår kultur

Våra kärnvärden är att vi ska vara lyhörda, målmedvetna, nytänkande och långsiktiga. Det är inte bara ord för oss. Vi arbetar aktivt för att omsätta kärnvärdena till spelregler eller beteenden som är en viktig del av vår företagskultur. Vi vet att vi har lyckats då våra kunder säger att vi lyssnar och förstår dem, När vi tänker lite längre, är innovativa och tar del av deras framtidsplaner.

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab