Miljö och hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsutbildning

Vi utbildar framtidens hållbarhetsambassadörer

Kunskap är första steget till ett medvetet och hållbart arbete. Därför erbjuder vi olika utbildningar kring hur vi kan anpassa vårt byggande och våra fastigheter till de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Vi anpassar naturligtvis utbildningarna efter dina behov.

Några områden där vi erbjuder utbildning:

• Miljöcertifieringssystem – Orientering i ett eller flera system
• Grundläggande miljöutbildning
• Byggvarubedömningen
• Miljöinventeringar – lagkrav och miljöpåverkan
• Fastighetsnära ekosystemtjänster

Vill du veta mer?

Åsa Bergqvist

Avdelningschef Miljö

Mobil: 070-764 50 36

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab