Miljö och hållbarhet

Svanen

Svanen – för den som bygger nytt i stora volymer

Miljömärkningen Svanen är känd för att hjälpa konsumenter göra bra miljöval inom en rad olika produktområden. Sedan 2009 är det även möjligt att Svanenmärka flerbostadshus och förskolor. Under 2016 har kraven publicerats i en ny skärpt version och numera kan även skolor certifieras. För att få sin byggnad Svanenmärkt måste man uppfylla hårda krav på material/kemikalier, energi, innemiljö och byggprocess. Svanenmärkningen passar särskilt bra för typhus/koncept där det byggs stora volymer enligt samma specifikation.

Våra konsulter har stor erfarenhet från Svanen och kan ge dig rätt stöd när du vill märka din produkt eller säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven.

Läs mer om andra certifieringar:

Vill du veta mer?

Åsa Bergqvist

Avdelningschef Miljö

Mobil: 070-764 50 36

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab