Miljö och hållbarhet

Miljösamordning

Vi leder hela miljöprocessen

Som miljösamordnare i projekterings- och byggskedet ansvarar vi för att leda hela miljöprocessen. Vi stöttar beställaren med att formulera miljömål, upprätta miljöplaner och miljöprogram samt följa upp projektets specifika miljökrav. I byggskedet genomförs löpande miljöronder där miljösamordnare hanterar frågor som avser t.ex. avfallshantering, hållbara materialval, energi och fukt.

För att säkerställa att rätt miljökrav ställs vid upphandling fungerar vi även som inköpsstöd vid upprättande av förfrågningshandlingar.

Miljösamordnaren ansvarar för att granska byggvaror och hantera avvikelser, till hjälp används t.ex. Byggvarubedömningen – en av branschens system för miljöbedömning av byggvaror. Ebab har sedan Byggvarubedömningen grundades varit en drivande kraft i dess utveckling. Om du vill förstå mer om hur byggvaror bedöms så håller vi gärna en utbildning för din organisation.

Våra miljöspecialister kan även i rollen som miljösamordnare projektleda miljöcertifieringar av byggnader så som Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen och Green Building. Vi hjälper dig att välja rätt system för aktuell byggnad. Vi har hjälpt många fastighetsägare att skapa hållbara byggnader.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab