Miljö och hållbarhet

Miljöinventering

Din fastighet har en lång historia

Miljölaster i befintliga byggnader handlar om det historiska arv av materialval som på ett eller annat sätt är miljö- eller hälsoskadligt. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi identifierar din fastighets problemområden och genomför både generella miljöinventeringar och inventeringar för en enskild miljölast t.ex. kvicksilver, PCB och asbest.

Våra miljöinventerare är utbildade inom asbest och PCB-sanering samt certifierade enligt CMF och Miljöbyggnad.

Vi erbjuder tjänster som: miljöinventering kombinerat med certifiering enligt Miljöbyggnad, rivningskalkyler, upphandlingsstöd vid rivning, styrning och kontroll av saneringar samt upprättande av avfallshanteringsplaner. Vi utför även radonutredningar med åtgärdsförslag och kvävedioxidmätningar.

Vi har stor erfarenhet från alla typer av projekt såväl sjukhus, antikvariska byggnader, bostäder samt lokaler. Några exempel på uppdrag vi utfört:

  • 200 000 kvm sjukhus har inventerats åt Locum
  • Stockholmshems bostadsbestånd från 40- och 50-talet är miljöinventerat och kartlagt enligt Miljöbyggnad silver.
  • Saneringskontroller har utförts på ett flertal sjukhus
  • Radonutredningar med åtgärdsförslag i vårdboenden

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab