Miljö och hållbarhet

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad – det mest etablerade systemet i Sverige

För att förbättra och säkerställa hållbarhetsarbetet och skapa långsiktiga fastighetsvärden erbjuder vi miljöcertifiering enligt olika certifieringssystem. Miljöbyggnad är ett system som utgår från svenska lagkrav och branschstandarder. Miljöcertifiering av en byggnad är ett sätt för kunden att få en objektiv bedömning av fastighetens hållbarhetsprestanda utifrån kriterier för lägre energianvändning, bra materialval och en god inomhusmiljö. Miljöbyggnad är det mest etablerade systemet i Sverige och betygssystemet är uppdelat i brons, silver och guld.

Vi samordnar certifieringar av nyproduktion och ombyggnationer av befintliga byggnader; såväl pittoreska radhuslängor, toppmoderna miljösmarta innerstadsfastigheter, K-märkta sekelskiftshus som stora komplicerade sjukhusombyggnationer.

Ett led i certifieringsarbetet är att genomföra en konsekvensstudie där den aktuella miljöstatusen analyseras. Vad är möjligt att uppnå, vilka kostnader eller intäkter innebär en viss teknisk lösning för att nå certifieringen och förslag till prioritering. På detta sätt kan hållbara kostnadseffektiva lösningar presenteras i ett tidigt skede och aktiva val göras tillsammans med kunden.Till vår hjälp använder vi oss bland annat av programvaran IDA ICE. Läs mer på Energiberäkningar IDA ICE, Dagsljusberäkningar IDA ICE samt Inomhusklimat IDA ICE.

Fördelar med certifieringen

Några fördelar med att certifiera sin fastighet i Miljöbyggnad är:

  • Lägre förvaltnings- och driftkostnader
  • Låg energianvändning
  • Ökad trivseln för brukare genom fokus på god innemiljö
  • Fasa ut de värsta kemikalierna i byggnadsmaterial
  • Kunskap om fastighetens skick
  • Minska risken för att dolda fel
  • Miljömålen i projektet säkerställs

 

Läs mer om andra system:
• Miljöbyggnad
GreenBuilding
BREEAM
LEED
Svanen

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab