Miljö och hållbarhet

LEED

LEED – ett globalt miljöcertifieringssystem

LEED är ett miljöcertifieringssystem från USA som administreras av USGBC (United States Green Building Council). LEED är ett heltäckande miljöcertifieringssystem som används globalt. LEED kan användas för certifiering av nyproducerade byggnader, ombyggnationer och LEED EBOM (Existing Building Operation and Maintenance) används för befintliga byggnader under driftskedet. LEED utvärderar följande hållbarhetsområden; ledning, mark och ekologi, transport, vatten, energi, material, innemiljö, innovation och områdes specifika frågor.

Våra konsulter är certifierade inom LEED och hjälper dig certifiera din byggnad.

Läs mer om andra certifieringar:

Miljöbyggnad
GreenBuilding
BREEAM
• LEED
Svanen

 

Vill du veta mer?

Åsa Bergqvist

Avdelningschef Miljö

Mobil: 070-764 50 36

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab