Miljö och hållbarhet

GreenBuilding

GreenBuilding – ett certifieringssystem för energi

GreenBuilding var ett EU-initiativ under åren 2004-2014 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Sedan 2010 ansvarar SGBC för GreenBuilding i Sverige och numera kan både kommersiella byggnader och bostäder certifieras. Systemet tittar endast på energiaspekten. För nybyggnation ska energiprestandan vara 25 % lägre än gällande BBR-krav och vid ombyggnation så ska energianvändningen minska med minst 25 %. Byggnaden ska ha ett energiledningssystem och myndighetskrav för inomhusklimat ska uppfyllas.

Våra konsulter har erfarenhet av GreenBuilding och hjälper dig att certifiera din byggnad.

Läs mer om andra certifieringar:

Miljöbyggnad
• Greenbuilding
BREEAM
LEED
Svanen

Vill du veta mer?

Sandra Davidsson

Energi- och miljöspecialist

Mobil: 073-071 24 69

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab