Miljö och hållbarhet

BREEAM

BREEAM – ett av flera certifieringssystem

Våra konsulter är certifierade inom BREEAM med lång erfarenhet av miljösamordning och miljöcertifiering av byggnader. Det finns flera system och vi gör en bedömning vad som passar just din byggnad eller ditt fastighetsbestånd.

BREEAM SE

En svensk anpassning av BREEAM International som är en miljöcertifieringsmetod från Storbritannien. Det är ett holistiskt system som utvärderar flera hållbarhetsområden som; ledning och styrning, hälsa och innemiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, mark och ekologi, föroreningar samt innovation. BREEAM är det miljöcertifieringssystemet som används mest globalt och är väl känd till internationella investerare. BREEAM SE används för miljöcertifiering av nyproducerade byggnader eller vid en ombyggnation av befintliga byggnader. BREEAM SE administreras av SGBC (Sweden Green Building Council).

BREEAM In-Use

Ett miljöcertifieringsverktyg för befintliga byggnader. Systemet utvärderar byggnadens hållbarhetsstatus och hur byggnaden förvaltas under driftskedet. Systemet kan användas för att certifiera en enskild byggnad, men är mest kostnadseffektivt vid volymcertifiering av flera byggnader samtidigt som en fastighetsportfölj.

BREEAM Communities – hållbara stadsdelar

Breeam Communities kan användas om fastighetsbeståndet överstiger 3 huskroppar. Det är inget som hindrar att byggnaderna sedan certifieras var för sig – t.ex. med Miljöbyggnad. Intresset för hållbarhetscertifiering av stadsdelar har varit mycket stort och flera kommuner har redan gjort förstudier.

Läs mer om andra certifieringar:

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab