Tjänster

Miljö och hållbarhet

10 miljö- och hållbarhetsspecialister till din tjänst

För att fastigheter ska bli långsiktigt hållbara arbetar vi med hela deras livscykel, från planering, byggande, förvaltning och rivning.  Med stor erfarenhet av att samordna och vägleda projekt hjälper våra konsulter till att göra branschen mer hållbar. Vi har varit en drivande kraft under hela Byggvarubedömningens framväxt och är dessutom är vi engagerade i Sweden Green Building Council. Vi är bland annat med i arbetsgruppen för nya versionen av Miljöbyggnad 3.0 och i Byggvarubedömningens utredningsgrupp i social hållbarhet.

Att visa hänsyn till miljö och hållbarhet är något vi värderar högt. Det görs genom att bl.a. säkerställa bra materialval, låg energianvändning och god inomhusmiljö i både nyproduktion och ombyggnation. Det är ett arbete som sker från tidigt skede till förvaltning. En av våra styrkor är att vi arbetar nära projektledning vilket leder till en hög hållbarhetsprestanda och goda resultat.

Tjänster vi erbjuder:

  • Hållbar miljösamordning i byggprojekt
  • Miljöcertifieringsuppdrag, Breeam, Leed, Svanen, Miljöbyggnad, Green Building
  • Miljöinventeringar samt radonutredningar
  • Miljö- och hållbarhetsutbildningar
  • Miljöledningssystem
  • Fastighetsnära Ekosystemtjänster

Läs även hur vi hjälper dig med din hållbarhetsstrategi.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab