Elizabeth Windisch tillträder som Marknads- och kommunikationschef för Ebab-koncernen

Nyhet


Elizabeth Windisch rekryterades till Ebab för 1,5 år sedan som kommunikatör för Ebab i Stockholm. Innan Ebab var hon på JKL, Sveriges mest välrenommerade rådgivare inom strategisk kommunikation, mellan 2010 till 2017. Elizabeth Windisch har en master i kultur, samhälle och media från Linköpings Universitet.

– Vi behöver bli bättre på att nå ut till marknaden i alla kanaler och öka medvetenheten kring våra hållbara erbjudanden. Med Elizabeth har vi nu alla möjligheter till detta och med hennes kompetens kommer vi nu kunna ta ytterligare kliv framåt, säger Kaarel Lehiste, koncernchef Ebab.

Ebab flyttar till ny adress vid årsskiftet. Ebabs nya grannar blir telekombolaget 3 och Stokab, kontorsbyggnaden är miljöklassad och ligger mitt i nya Söderstaden.

– Jag ser fram mot att bidra till att förverkliga Ebabs vision som en av de hållbaraste inom branschen. Jag är imponerad av den vilja till förändring och förbättring som finns inom koncernen och ser fram mot att stärka vårt varumärke, attrahera fler kunder och nya medarbetare. Det är mycket som händer nu i januari och jag ser fram mot att äntligen få flytta närmre Globen och Tele2 Arena, en flytt som tydligare speglar vår riktning, säger Elizabeth Windisch.

Elizabeth Windisch tillträder som Marknads- och kommunikationschef för Ebab-koncernen den 1 januari 2019. Hon efterträder Lennart Berg, VD för Ebab Fastighetsutveckling, som varit tillförordnad rollen. Ebab är en koncern med 5 bolag som verkar främst i Storstockholm och sysselsätter närmare 250 människor. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning.

För mer information kontakta:
Kaarel Lehiste 070-743 10 09, kaare.lehiste@ebab.se
Elizabeth Windisch 076-766 02 28, elizabeth.windisch@ebab.se