Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stockholmshems nya huvudkontor i Skärholmen – Ebab genomför projektet genom Construction Management

I Skärholmen planeras det för fullt för Skärholmens kommande landmärke. En byggnad på hela 23 våningar som ska innehålla Stockholmshems nya huvudkontor, kulturverksamheter och nya hyresrätter. Visionen är att byggnaden ska utgöra en symbol för det nya Skärholmen och kommer tillföra cirka 300 nya arbetsplatser och över 100 nya hyresbostäder vilket skapar goda förutsättningar för liv och rörelse över dygnets alla timmar. Ebab verkar som generalkonsult i projektet och planerar för ett kommande Construction management (CM) projekt. Projektet har framtagna systemhandlingar och nu pågår förberedelser inför byggstarten som är planerad till sommaren 2020. Detaljplanen har vunnit laga kraft och i nästa steg träffas kommunfullmäktige för att fatta ett genomförandebeslut. 

Pressmeddelande

Ebab delaktig i satsning för att snabbt och effektivt bygga tusentals nya hyresrätter

Som en del av stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 har ett samarbete mellan Stockholms stad och bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder initierats för att snabbt skapa fler hyresrätter. Detta genom att förenkla processer och tänka nytt. Resultatet är ”Stockholmshusen”. Gemensamt har man arbetet igenom hela byggnadsprocessen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation. Allt för att nå ett effektiviserat arbetssätt med kortare ledtider och minskade kostnader.

Pressmeddelande

Storkök Magnolia – klimatsmart byggnad där sociala värden möter hållbara tjänster

Stiftelsen Stora Sköndal har genom Ebab och genomförandeformen Construction management låtit upprätta en restaurang i limträ. Restaurangen är en tillbyggnad till en huvudbyggnad för ett storkök. Fastigheten är grönklassad hos stadsmuseet och ritades 1963 som en huvudbyggnad till gäst- och sjukhemmet av Gösta Åbergh och kännetecknas av slutna japanska trädgårdar, röda mönstermurade tegelfasader samt branta tegelklädda sadeltak.

Pressmeddelande

Ebab släpper ny hållbarhetsrapport

Ebabs första hållbarhetsrapport som släpptes i våras innehöll en översikt av hur företaget arbetar med olika hållbarhetsfrågor, framför allt internt. Nu släpps den andra delen där läsarna får en djupdykning i Ebabs olika projekt som har hållbarhet som huvudfokus. Idag står ämnet högt på agendan hos många företag, men en del har fortfarande olika syn på vad det faktiskt innebär. Ebab vill, både genom sitt dagliga arbete och med hållbarhetsrapporten, visa vägen för andra och vidga vyerna kring hållbarhet genom alla led i en organisation. Sedan 2015 har Ebab arbetat med en styrningsmodell för hållbarhet och erbjuder hållbarhetstjänster åt fastighetsutvecklare och fastighetsägare. I den nya rapporten har Ebab valt att lyfta fyra delmål utifrån FN:s 17 globala mål för hållbarhet. Ebab vill bidra till att skapa säkra bostäder till överkomlig kostnad, minska städers miljöpåverkan, skapa inkluderande och hållbar urbanisering samt skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

Pressmeddelande

Göran Westberg ny VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Göran Westberg, senior advisor på Ebab, tar över VD-posten efter Lennart Berg som efter åtta år lämnar sitt uppdrag i bolaget under december 2019. Göran Westberg har varit på Ebab i över 35 år och har varit delägare sedan 90-talet. Ebab Fastighetsutveckling har sedan starten 2011 utvecklats till ett välrenommerat konsultbolag med fokus på tidiga skeden och erbjuder idag djup kompetens kring hållbar stads- och fastighetsutveckling. Tillsammans med Ebab i Stockholm AB och Ebab Installationsteknik AB kan Ebab-koncernen erbjuda fastighetsägare och investerare professionell rådgivning och projektledning i alla skeden av ett projekt.

Pressmeddelande

Fortsatt förtroende för Ebab att utveckla Stora Sköndals nya stadsdel – nästa steg i utvecklingen påbörjas

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet är en milstolpe i projektet. Ebab har sedan starten arbetat med att planera och realisera denna unika möjlighet för Stora Sköndal och för Stockholmarna att få en ny urban, innovativ och socialt hållbar stadsdel med stora natur-, kultur- och vattennära kvalitéer. Ebab har som samarbetspartner nu fått uppdrag att fortsätta utvecklingen av nästa etapp inom området. Markägare och beställare är Stora Sköndal Framtidsutveckling.

Pressmeddelande

Så blev Ebab en nationellt ledande aktör inom hållbarhet

I början av april släpptes Ebabs allra första hållbarhetsrapport, som en del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Ebab vill visa vägen för liknande företag i branschen och blev nyligen i en benchmarkingrapport rankad som ledande aktör inom hållbarhet.– Det är självklart för oss att genom den breda kompetens vi besitter också ska hjälpa samhället att visa hur man agerar, säger Ellinor Olsson, hållbarhetschef Ebab.