Yllefabriken

Norrköpings mest spännande omvandlingsprojekt - en av de sista stora orörda industribyggnaderna.

Hållbar fastighetsutveckling

Centrala Norrköping omvandlas

Ett helt kvarter får nytt liv - från fabrik till klimatsmarta bostäder och kontor. Ett projekt för hållbara livsstilar och ett nytt tänk för att förstå hur ekologisk och social hållbarhet måste gå hand i hand.

Dagsljusberäkningar ger rätt beslutsunderlag

Rätt ljus är livsviktigt

Genom IDA ICE beräkningar görs simuleringar för att klara dagsljuskravet enligt BBR. Det resulterar i större fönster och annan färg på fasad och loftgångar men utan att tumma för mycket på det arkitektoniska.

Hållbarhet

Grönt tänk redan från start

En gammal välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna i projektet. Det gröna innehållet kommer också tydligt att speglas i flera av de lösningar som planeras.

Stadsutveckling som bygger gemenskap

Möten mellan människor är centralt

Mycket i Yllefabriken handlar om att skapa mötesplatser, vilket bygger gemenskap, trygghet och tillit. Här samsas bostäder, kontor och kommersiella ytor. 160 lägenheter - bostadsrätter och hyresrätter samt kontor och lokaler.

Helhetstänk kring hållbarhet

Attraktivt boende

Ett projekt för hållbara livsstilar och ett nytt tänk för att förstå hur ekologisk och social hållbarhet måste gå hand i hand.

Följ projektet

Hållbar fastighetsomvandling

Anna-Maja Jöhnemark är hållbarhetsstrateg på Ebab och projektledare i Yllefabriken.

Gå till Yllefabrikens sajt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab