Hållbara bostäder i Norrköping

I Norrköping drev Ebab två detaljplaner åt Gamlebo, varav en ombyggnad av en gammal industribyggnad till nya bostäder och lokaler för kontor och kultur och den andra för nyproduktion av bostäder och lokaler.

Yllefabriken ligger i ett mångfunktionellt kvarter med både befintliga byggnader som bevaras och nyproduktion med en blandning av olika typer av bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter, lokaler för kontor samt publika lokaler för konst och kultur samt gemensamma mötesplatser för såväl boende, verksamma och besökare.

På grund av befintligt kulturvärde var det inte möjligt att tilläggsisolera fasaderna på den befintliga byggnaden. Detta ledde till att en miljöcertifiering inte var möjlig. Istället togs ett hållbarhetsprogram fram som integrerade andra lösningar för att bidra till en mer hållbar utveckling som olika typer av mobilitetslösningar, delning av produkter mellan boende, integrering av ekosystemtjänster inom fastigheten med mera. Ebab bidrog med projektledare och hållbarhetsstrateg i tidiga skeden.

Ett hållbarhetsprogram togs fram för att bidra till en mer hållbar utveckling.