Villa Svalnäs

Åtta exklusiva seniorboenden i antikvarisk byggnad

Villa Svalnäs – från familjen Palmes ägor till exklusiva seniorbostäder

Bankir Henrik Palme köpte Svalnäs 1883 för eget boende och kort därefter utvecklade han Djursholms villastad, Sveriges första villastad. Svalnäs var sedan i familjen Palmes ägor fram till att Henrik avled 1932. 1957 köptes Svalnäs av stadsmissionen och blev pensionärsboende. 1973 övergick sedan huset till nuvarande ägare - föreningen Blomsterfonden, en förening som arbetar för hem och vård åt äldre.

En antikvarisk värdefull byggnad

Ebab har projekterat åtta nya seniorbostäder om totalt 600 kvm samt genomfört ombyggnationen som ett CM-projekt (Construction management). I renoveringen har man bevarat och restaurerat den antikvarisk värdefulla byggnaden. Lägenheterna är moderna men med bevarade kakelugnar och andra tidsenliga detaljer.

Omfattande miljöinventeringar

Ebabs miljöavdelningen har gjort miljöinventering, upprättat miljöplan, projektering och produktion, samt genomfört uppföljning under produktion i form av miljörevision.

Lägenheterna stod redo för sina hyresgäster i maj 2018.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab