Nya seniorbostäder i Villa Svalnäs 

Ebab har projekterat åtta nya seniorbostäder om totalt 600 kvm samt genomfört ombyggnationen som ett CM-projekt (Construction management). I renoveringen har man bevarat och restaurerat den antikvarisk värdefulla byggnaden. Lägenheterna är moderna men med bevarade kakelugnar och andra tidsenliga detaljer.

Lägenheterna stod redo för sina hyresgäster i maj 2018.

Ebabs miljöavdelningen har gjort miljöinventering, upprättat miljöplan, projektering och produktion, samt genomfört uppföljning under produktion i form av miljörevision.