Solberga

Fyra nya punkthus på Rubinvägen smälter in med originalen från 50-talet.

Attraktivt område får nytt liv

Tidstypiskt område

Området har förtätas med ytterligare fyra punkthus med sju våningar och totalt 102 lägenheter.

Garage med sedumtak

Hållbarhet från golv till tak

Det gröna taket ger nya möjligheter för flora och fauna. Växterna renar luften från damm och andra skadliga partiklar och tar även hand om dagvatten på ett bra sätt.

Fokus på de små

Lekplats

En lekplats kompletterar de skogsdungar, ekar och tallar som är typiska för 50-talet.

Construction management

Från tidigt skede till genomförande

Från den strategiska analysen, kalkylerna, miljöplaneringen, detaljplanen, projekteringen, upphandlingar, själva produktionen och färdigställandet. Genomförandeformen Construction Managment valdes bl a för att få största flexiblitet under byggtiden.

Bra inomhusmiljö, kända byggmaterial och låga driftskostnader

Miljöklassat nivå silver

En miljösamordnare har varit med i projektet sedan start och har följt projektet under hela produktionen. De boende får en bra inomhusmiljö, låga driftskostnader där de också vet precis vilket material som är inbyggt i huset.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab