Södra Värtan

Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsmål

Höga hållbarhetsmål

Hållbar bostadsutveckling

Ebab utvecklar nytt kvarter med 50 bostäder och 170 kvm butiks - och cafélokaler. Projekteringen ställer höga krav då energiförbrukningen ska ligga på 45 kwh/h, mobilitetsindex på minst 65% och grönytefaktor på 0.6. Byggstart planeras till 2019.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab