Sigtuna Stads hotell

Femstjärnigt hotell fick bättre inomhusklimat och minskade energiförbrukningen med 25%

Energieffektivisering med 25%

Svanencertifiering ställde nya krav

”I samband med att vårt femstjärniga hotell, 1909 Sigtuna Stads Hotell blev medlemmar i Svenska Möten var det också obligatoriskt att hotellet och dess fastighet Svanencertifierades. För fastigheten innebar det att vi behövde minska fastighetens energiförbrukning med minst 20 % , säger Magnus Sundström, VD och ägare – 1909 i Sigtunagruppen AB.

Från start till mål

Från måldokument till drift

Installation av behovsstyrning på ventilationen med CO2-givare och VAV-spjäll . Installation av energisnål belysning och vattensparande åtgärder. Ombyggnad och optimering av bergvärmeanläggning samt installation av återladdning från frånluft till bergvärmekollektor. Utbildning av personal.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab