Patriam Gärdet

Ett genuint genomtänkt energi- och miljöarbete är en av grundstenarna

Interiör

Bostäder med guldkant

I många av bostäderna finns eget orangeri, tvättstuga i lägenheten, gemensam vinkällare, bilhiss till garage och gemensam takterrass.

Bostadsutveckling

Klimatsmart boende

Norra länken skapar helt nya förutsättningar för ett bilfriare Gärdet. Mitt i hjärtat av Nationalstadsparken.

Installationer

Innovativt och välbalanserat värme- och ventilationssystem

Trä, metall, sten. Alla de gedigna material som kommer ur naturen och ger liv till storstaden. Arkitekterna Semrén & Månsson står för designen.

Miljöbyggnad

Målbilden är guldcertifiering

Energisimuleringar görs för att nå kraven på Miljöbyggnad Guld på energianvändningen. Det motsvarar 65 % lägre energianvändning jämfört med BBR-kravet.

Projektstart

Första spadtaget 23 mars 2016

Klart för inflyttning 1 oktober 2017

Projektavslut

Ebab avslutar CM-uppdraget som omfattat samtliga skeden som planering, kalkylering, projekteringsledning, upphandling, projekt- och produktionsledning, miljösamordning och slutligen överlämnandet till kunden.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab