Norra Djurgårdsstaden

Studentbostäder med nytt utvecklat koncept

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Framtidens studentboende

Beställaren ByggVesta tillämpar gröna kontrakt, anställer egna studentambassadörer som själva bor i huset och är engagerade i att skapa sociala aktiviteter och underlätta delningsekonomi.

Construction Management

Lyckat projekt på rekordtid

På rekordtid tog Ebab över byggledning då en tidigare byggentreprenör, Byggmästargruppen, gick i konkurs. Ebab stöttar upp byggherrens ByggVestas organisation genom Construction Management och driver hela byggprojektet, från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning

Färg visar vägen

Studentkorridorerna har tydliga färgmarkörer som gul, röd, grön och lila. Totalt 113 energisnåla lägenheter där studenterna själva påverkar sin energiförbrukning och även effektiv källsortering.

Vinnare av The Class Property Innovation and Sustainability Award

Den 3 november 2016 vinner projektet europeiska priset The Class Property Innovation and Sustainability Award och sin utnämning till en föregångare i hållbart studentboende.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab