Ebab anlitades av Blomsterfonden för att renovera balkonger fördelade på fem punkthus i Liseberg i Älvsjö. Renoveringen innefattar 144 balkonger samt tillhörande pelare. Fastigheten är en utav flera i Blomsterfondens fastighetsbestånd, och uppfördes i slutet av 1950-talet.

Projektet är en utförandeentreprenad varpå Ebab har varit med och tagit fram handlingar, handlat upp konsulter samt entreprenör. Ebabs organisation för projektet innefattar även KMA och KA. Uppdraget beräknas pågå i cirka 15 månader.

Renoveringen omfattade 144 balkonger fördelade på fem punkthus