Seniorboende med ökad trygghet

I anslutning till Blomsterfondens befintliga seniorboenden i Liseberg har fem punkthus på sex till nio våningar utvecklats.

Byggnader med trygga och moderna bostäder som möter behoven hos framtidens seniorer.