Liseberg seniorbostäder

Nya punkthus med trygga och moderna bostäder som möter behoven hos framtidens seniorer.

Byggstart

Spaden i marken 1 februari 2016

Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (s), Blomsterfondens ordförande Lennart Francke och vd Ulf Thörnevik invigde bygget.

Projektutveckling

Seniorboende med ökad trygghet

Fem punkthus på sex till nio våningar som ligger i anslutning till Blomsterfondens befintliga seniorboenden i Liseberg, Älvsjö.Första inflyttning beräknas ske runt årsskiftet 2016/17.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab