Prestigefyllt uppdrag att projektera och projektstyra Danderyds sjukhus in i framtiden.

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring någonsin. Ebab har varit med och projekterat och projektstyrt utvecklingen av den nya akut- och behandlingsbyggnaden. Den nya byggnaden ligger mitt i sjukhusområdet och ska länka samman två kvarter med olika våningshöjder. Nybyggnaden utförs i direkt anslutning till pågående verksamhet och kräver noga förberedelse och en väl fungerande organisation. Stockholms läns landsting har investerat 1,5 miljarder och sjukhuset kommer att kunna ta emot 95 000 besökare när det står klart.

Ny energieffektiv akutvårdsmottagning certifierad Miljöbyggnad Guld

Nybyggnaden är 26 000 kvm och till det tillkommer en ombyggnad på 6000 kvm. Nyproduktionen är certifierad Miljöbyggnad Guld och ombyggnaden Miljöbyggnad Silver. Anläggningen på Danderyd förväntas generera 167 megawattimmar (MWh) per år – vilket motsvarar elanvändningen från 35 normalstora svenska villor.

Att förstå beställarens behov, prioriteringar och framför allt ha en tydlig kommunikation har varit våra framgångsfaktorer. Danderyd kommer blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar om både patienter och medarbetare.