Arenastaden

SEB:s kontor - Sveriges största och mest intressanta kontorsprojekt.

Sveriges största kontorsprojekt

SEB:s nya kontor

SEB flyttar sitt kontor till Arenastaden. Här byggs 4400 arbetsplatser fördelat på tre huskroppar på totalt 90.000 BTA. Ebab representerar beställaren Fabege i projektet med bygg- och projektledning. Byggnaden överlämnas i två etapper under 2017 och 2018.

Miljötänk in i minsta detalj

BREEAM Excellent

Byggnaden ska klassas enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE Excellent vilket ställer höga krav på projektering och genomförande.

Studiebesök

Erfarenhetsutbyte

Några av Ebabs projektutvecklare gör ett studiebesök i Pyramiden.

Utmärkelse 2017

Sveriges snyggaste kontor

Kontoret består av tre huskroppar och Wingårdhs har ritat inredningen. Byggnaderna har fyra atrier med varsin specifika funktion. De ska uppmuntra till spontana möten, flexibla sammankomster, ge vardagsrumskänsla och vara en alternativ öppen arbetsplats.

Läs mer om utmärkelsen

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab