Nyheter

Katrin Dahlström ny VD för Ebab i Stockholm AB

Katrin Dahlström ny VD för Ebab i Stockholm AB

Katrin Dahlström har utsetts till ny VD för Ebab i Stockholm AB. Katrin har varit verksam i 20 år på bygg- och fastighetsmarknaderna i Sverige och Tyskland där hon har arbetat med projektutveckling och projektgenomförande i olika chefspositioner samt på styrelsenivå. Katrin är för närvarande Affärsområdeschef på Ebab i Stockholm AB samt sedan 2011 styrelseledamot i Ebab AB.

”Det krävs ett tydligt ledarskap och ett gediget projektkunnande för att implementera den strategi som styrelsen beslutat om där utveckling av bolaget, att ta ytterligare marknadsandelar, implementera införda system och behålla ISO certifieringen utgör viktiga delar. Katrin har lång erfarenhet som ledare och ett stort projektkunnande vilket borgar för att hon på ett mycket bra sätt kan leda bolaget framåt och skapa värde för bolaget och våra kunder”, säger Kaarel Lehiste styrelseordförande och VD i Ebab AB.

Som styrelseledamot i Ebab AB har Katrin goda kunskaper om Ebab koncernen där hon varit en drivande kraft i arbetet koncernens och dotterbolagens strategier. Förutom styrelseuppdraget i Ebab AB är Katrin även styrelseledamot i Ebab i Göteborg.

Katrin är utbildad civilingenjör från KTH.

”Det känns väldigt roligt och spännande att ta över rollen som VD för Ebab i Stockholm. Som Affärsområdeschef känner jag bolaget väl och ser som ny VD stora möjligheter i att leda och utveckla bolaget utifrån den strategi som nu är lagd”, säger Katrin.

Katrin Dahlström tillträder som VD för Ebab i Stockholm den 1 september 2013.

Ebab är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling. Vi driver och leder projekt, från idé till verklighet. Med engagemang och insikt skapar vi mervärden för våra kunder och en grogrund för långsiktiga samarbeten med kundens behov i fokus. Med 150 medarbetare omsatte Ebab koncernen ca 185 mkr under 2012.

Ebab i Stockholm AB är ett dotterbolag till Ebab AB. Ebab i Stockholm AB arbetar med projektutveckling och projektgenomförande i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information kontakta:

Kaarel Lehiste, ordförande och VD Ebab AB, 070-743 01 09 eller kaarel.lehiste@ebab.se
Katrin Dahlström, tillträdande VD Ebab i Stockholm AB, 070-555 95 66 eller katrin.dahlstrom@ebab.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab