Var tydlig och ha en enkel struktur i ditt CV

Ditt CV ska inte vara för generellt och känns som copy/paste. Lyft fram vad du tycker är intressant med tjänsten. Berätta vad just du har för egenskaper och erfarenheter att tillföra företaget.

Har du haft sommarjobb eller extraarbete? Berätta vad du lärt dig istället för att fokusera på de olika rollerna.

Ska du skicka med en bild? Ja, det kan vara trevligt och ger CV:t en personlig prägel. Men, den bör vara neutral/affärsmässig – inga bad- eller partybilder.

Ebab