Intresseanmälan för leverantörer/konsulter och entreprenörer

Som konsultbolag är det våra kunder som kravställer och godkänner av oss rekommenderade konsulter och entreprenörer. Det finns ett antal villkor som är viktiga när vi utvecklar och driver byggprojekt åt våra kunder. Därför gör vi en kontroll av alla leverantörer via Creditsafe och de behöver också visa upp ett miljö- och kvalitetsmedvetet synsätt på sin roll i byggprocessen.

Tyvärr har vi inte möjlighet att träffa alla leverantörer/konsulter och entreprenörer som anmäler sitt intresse till oss. Vi kontaktar dig om du blir intressant och aktuell för en träff eller anbudslämning i ett specifikt projekt.
Tack för att du är intresserad av ett samarbete.

Företag *

Adress *

Land

Organisationsnummer *

Konsult/Leverantör/Entreprenör

Bransch/Kategori *

Specialitet

Intresserad av specifikt projekt

Intresserad som ramavtalsleverantör av indirekt material/tjänst

Kontaktperson *

E-post *

Telefon *

Hemsida

Anställda

Omsättning

Kollektivavtal

Samarbetar normalt med andra entreprenörer, ange vilka: Namn och typ av företag

Levererat eller utfört arbeten åt Ebab tidigare? När? Vilket projekt?

Känner du någon på Ebab? Vem?

Övrigt

Bifoga fil