Josefin – rivstart som projektutvecklare efter praktik

Josefin är uppväxt i Nacka, men bor sen några år tillbaka på Södermalm i Stockholm. Med studier i Samhällsbyggnad med inriktning Real Estate and Construction Management på Kungliga Tekniska Högskolan och en uppväxt där intresset var stort för fastigheter och byggande, kom hon till Ebab.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Första gången jag kom i kontakt med Ebab var i samband med Lava 2016, där fick jag ett väldigt bra första intryck av företaget. Deras värderingar och arbetssätt stämde väl överens med om hur jag ville att min framtida arbetsplats skulle se ut. Det fanns en härlig gemenskap mellan de anställda och de arbetar ständigt med att utveckla sin personal och företaget. När det sedan började närma sig att ta examen var det ett självklart val för mig att kontakta Ebab. På den vägen är det och jag började jobba heltid efter att jag tagit min examen våren 2017.

Vad arbetar du med på Ebab, hur ser din roll ut idag?

Jag arbetar som projektingenjör, vilket är en lärorik roll där man får möjlighet till att vara delaktig i flera områden av ett projekt. Som projektingenjör är man delaktig i samordningen mellan både projektörerna och entreprenörerna och hantering av dagliga frågor och eventuella problem som kan uppstå. Man är projektets mittpunkt för att tillsammans med samtliga i projektgruppen föra projektet framåt. Jag har både fått möjlighet att arbeta i projekt som varit i mer tidiga skeden där projekteringen pågår och planering inför produktionen samt i överlämnandet av ett projekt. Detta har gett mig en bred kunskap inom flera områden och som jag har stor nytta av i kommande projekt.

Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut?

Det är ofta ingen dag som är den andra lik. Jag har varit involverad i flera projekt samtidigt så dagarna kan bestå av flera olika typer av arbetsuppgifter. Allt från att delta i beställar- och projekteringsmöten, till att ta hand om ekonomi och kostnadshantering för projektet. Vanligtvis behövs avstämningar göras kontinuerligt med projektörerna eller entreprenörerna för att kunna veta statusen samt planera arbetet.

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder den för dig?

Ett spännande projekt ser jag inte som enkelt. Man ska få handskas med utmaningar som gör att man får utöka sina kunskaper och utveckla projektet till något unikt. Detta är något som jag får göra i mitt nuvarande projekt som är Campus Albano. Vi ska uppföra 1 000 student- och forskarlägenheter i ett område mellan Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Storleken på projektet och antalet inblandade aktörer kommer kräva noggrann planering. Vi måste tillsammans i projektgruppen ta hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper och ha ett innovativt tänkande för att klara av utmaningarna i projektet. På Ebab får man får chansen att få prova nya arbetsområden och de är inte rädda för att ge nya uppgifter och utmaningar.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Det är ett företag som ständigt vill utvecklas och det finns ett stort fokus på hållbarhet. Både ur miljöhänsyn men även på ekonomisk och social hållbarhet. Vi arbetar tillsammans inom våra olika avdelningar och drar nytta av den kunskap som finns inom företaget. Vi har möjligheten till att vara delaktiga i projekten från idé till att fastigheten står färdig och överlämnas till beställaren. På så sätt kan vi utveckla våra projekt maximalt och samhället till det bättre.