Hans – från projektledare till kalkylator

Hans Olsson arbetar sedan någon månad på Ebabs kalkylavdelning och gör kostnadsberäkningar åt våra beställare. Hans tycker att det på Ebab finns en medvetenhet för samhällsutvecklingen och att det råder en fin balans mellan kön, ålder och kompetens.

Berätta lite om dig själv

Jag pluggade på Samhällsbyggnad, som på den tiden hette väg- och vattenbyggnad, och har därefter arbetat som byggnadsentreprenör och projektledare. Alldeles nyligen började jag arbeta på Ebabs kalkylavdelning. Hans är även certifierad KA PBL (Kontrollansvarig enligt Plan & Bygglagen) och BAS P (Byggarbetsmiljösamordnare under projektering och planering) och har sådana uppdrag emellanåt.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag hade känt till företaget länge och hade kompisar som arbetade på Ebab.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

När jag kommer till arbetet träffar jag trevliga kollegor, slår jag på datorn och går igenom mejl. Därefter börjar jag mitt arbete som kan handla om att granska ritningar, göra skisser, göra kalkyler med hjälp av beräkningsprogram och möten internt eller med kunder. Det finns alltid en osäkerhet för kostnaden i byggnadsprojekten hos beställaren och vi kan då hjälpa till att så nära som möjligt säkerställa att den kalkylerade kostnaden överensstämmer med den verkliga projektkostnaden. Några tidiga morgnar och luncher ägnas åt korpidrott eller träningspass i gymmet i källaren.

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder det för dig?

Danderyds sjukhus är ett spännande projekt. Jag var med som byggledare på etappen när stommen till nya akuten byggdes. Det är kul att vara med och känna sig delaktig när en byggnad växer fram. Samtidigt är jag glad för att inga stora olyckor hände under monteringen av alla prefabelement. Vår BAS U Anders Lindskog hade stor del i att inga olyckor inträffade.
Jag var även KA PBL vid monteringen av solceller på sjukhustaken på Danderyd. Det projektet gick så bra att det fick ett hedersomnämnande för 2016 års prestation inom solenergi som delas ut av branschorganisationen Svensk solenergi.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Jag upplever att vi inom företaget har en medvetenhet för samhällsutvecklingen där vi bl.a. värnar om miljö, hållbarhet och jämställdhet. Åldersfördelningen, olika kompetensområden och balansen mellan män och kvinnor bidrar starkt till detta.