Andreas – ett förutsättningslöst möte ledde till anställning

Andreas Petersson arbetar som projektutvecklare där Ebab är kundens representant och förlängda arm i genomförandeskedet av projekt. Andreas roll varierar beroende på projekt och innefattar i regel projektledning, upphandlingar/inköp, ekonomi- och dokumentstyrning. Han drogs till Ebab för den familjära stämningen och uppskattar att det finns ett nytänkande förhållningssätt med långsiktighet och hållbarhet i fokus inom organisationen.

Berätta lite om dig själv

Jag älskar att vistas ute i naturen, golf, skidor, jakt och viltvård hör till mina största fritidsintressen. Att jag hamnade i branschen beror nog på att jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj, gillar problemlösning, brinner för ledarskap och har ett behov av att skapa saker. Jag har också så långt tillbaka jag kan minnas varit fascinerad över stora byggprojekt och drömt om att få driva och leda projekt. I ett första steg in i branschen arbetade jag som ventilationsmontör innan jag studerade vidare till ingenjör vid KTH högskoleingenjörsutbildning Byggteknik och design. En utbildning med bred bas inom byggteknik och byggproduktion med ekonomisk och juridisk koppling. Parallellt med studierna gick jag ett studentprogram inom ett av Sveriges största byggföretag i vilket jag också efter min examen arbetade som produktionsingenjör och hade roller som produktionsledare och installationssamordnare.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Det började med att jag blev kontaktad av Veronica Warneskog, rekryteringsansvarig på Ebab. Veronica ville ses förutsättningslöst. Jag trivdes bra på mitt då nuvarande arbete och hade inga tankar på att byta jobb, men hade sedan tidigare hört gott om företaget så jag gick med på ett möte. Ebabs företagskultur med högt i tak, en familjär känsla i bolaget samt möjligheterna att kunna påverka och driva sin egen utveckling inom företaget tilltalade mig. Att Ebab dessutom har goda framtidsutsikter, tydliga ledord och målsättningar bidrog till att valet föll sig naturligt.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

Som konsult är jag emellanåt inblandad i flera projekt parallellt och allt jämt stimuleras jag med nya spännande utmaningar och dagarna blir sällan den andre lik. En vanlig dag startar med en kopp kaffe och planering!

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder det för dig?

Att vi tillsammans med vår kund nyttjar all den kompetens som finns inom Ebab-koncernen för att utveckla projekt från idé till verklighet, att få arbeta tillsammans med drivande människor som har olika spetskompetenser är otroligt givande. Ett exempel på spännande projekt är Campus Albano, Sveriges största Construction management projekt någonsin där vi tillsammans med Svenska bostäder utvecklar 1000 nya student och forskarlägenheter fördelat på åtta hus med social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet i fokus.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Förutom ett nytänkande förhållningsätt med långsiktighet och hållbarhet i fokus verkar Ebab genom Construction management för ökad konkurrensen i branschen. CM innebär att projektet delas upp i flertalet entreprenader där optimalt antal entreprenörer kan tillfrågas och kontrakteras direkt till beställaren. Ta som exempel Campus Albano där varje huskropp fördelas på ca 45 delentreprenader. Detta innebär att även små och medelstora entreprenörer har möjlighet att konkurrera mot även de största entreprenörerna. På så sätt bidrar vi till en sundare och konkurrenskraftigare marknad, en viktig del i att utveckla samhället till det bättre.