Karriär student

Tim - har användning för De 7 goda vanorna i alla sammanhang

Tim Pettersson har jobbat hos Ebab sedan oktober 2017. Han är avdelningschef och har lång erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen – både som entreprenör och som underhållsstrateg. På Ebab har han fått möjligheten att utbilda sig i ledarutvecklingsprogrammet De 7 goda vanorna. En internutbildning som har betytt mycket för hans sätt att arbeta och leda på Ebab.

Vad är De 7 goda vanorna?

Det är olika principer för mänsklig effektivitet som hjälper mot större mognad och ansvarstagande, samt bättre och mer hållbara prestationer, både i arbetsliv och privatliv. Det är ett ledarutvecklingsprogram som har hjälpt mig i många olika situationer.

Hur jobbar Ebab med De 7 goda vanorna?

På Ebab får vi interna utbildningar i De 7 goda vanorna och vi lär oss bland annat hur vi ska skapa synergier och hur vi kan jobba proaktivt och på så sätt leda oss själva i det dagliga arbetet. Vanorna har ett speciellt språk, vilket också blir Ebabs gemensamma språk, något som jag tycker vi på Ebab och våra kunder har stor nytta av.

När använder du De 7 goda vanorna?

Jag använder dem varje dag, i alla sammanhang. Bland annat när jag har avstämningar med mina medarbetare. Då diskuterar vi hur de kan använda vanorna för att bli mer effektiva på jobbet. Det kan vara svårt att hitta sina sammanhang om man inte har jobbat med De 7 goda vanorna tidigare, därför tycker jag det är bra att diskutera hur vi kan använda vanorna i praktiken.

Har någon av De 7 goda vanorna gett dig en aha-upplevelse?

Ja, för mig har det varit många aha-upplevelser. En har varit att det räcker att en person i en grupp tänker vinna-vinna, så skapas den effekten. Det är rätt häftigt.

 

De 7 goda vanorna är en bok skriven 1989 av den amerikanske författaren Stephen R. Covey. Boken har sålts i över 30 miljoner exemplar och getts ut på över 40 språk. I boken utvecklar författaren sin tes, att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. Dessa 7 goda vanor är:

• Var proaktiv

• Börja med målet i sikte

• Gör det viktigaste först

• Tänk vinna/vinna

• Försök först att förstå, sedan att bli förstådd

• Skapa synergi

• Vässa sågen

Ebab