Karriär student

Sofia - från kommunal planarkitekt till fastighetsutvecklare

Sofia-Holmgren

Sofia arbetar idag som fastighetsutvecklare/projektledare. Hon verkar i tidiga skeden där hon hjälper Ebabs beställare med att komma fram till hur de ska nyttja sina fastigheter. Hon och hennes team är främst aktiva under detaljplaneskedet där de ger råd och projektleder åt beställaren med det som åligger dem under planprocessen. Det kan exempelvis innebära att samordna utredningar, arkitekter, kalkylkunniga och kommunens tjänstemän.

Berätta lite om dig själv

Jag är uppvuxen i Örnsköldsvik och efter gymnasiet flyttade jag norrut för att studera på Luleå Tekniska Universitet. Där pluggade jag Civilingenjör Arkitektur med inriktning mot Stadsbyggnad, med ett avbrott för utbytesstudier i Milano. Inför ex-jobbet flyttade jag ner till Stockholm där jag sedan blev kvar och började jobba som planarkitekt.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag var sugen på något nytt och såg en annons om att Ebab sökte bostadsutvecklare. Själva tjänsten lät väldigt intressant och utvecklande och jag fick under första intervjun ett bra intryck av företaget. Jag hade inte stött på Ebab tidigare och blev positivt överraskad. Att teamet på Fastighetsutveckling är ett mindre gäng där alla har olika bakgrunder och kompetenser lockade mig.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

Dagarna ser lite olika ut, men om jag ska ge ett exempel så kan den se ut såhär: Jag kommer in på kontoret på morgonen och går igenom mailen och min ”att göra”-lista. Under förmiddagen har jag en mindre avstämning med en kollega och på eftermiddagen träffar jag en extern konsult eller beställare, mellan mötena går jag igenom något underlag vi har fått in. Då det är mycket samordning går en stor del av tiden till att planera, maila och ringa runt. Om jag är igång i fyra projekt kanske jag arbetar aktivt med två av dem under en dag.

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder den för dig?

Vi arbetar med ett projekt i Bålsta som är väldigt roligt. Där ska vår beställare utveckla ett tidigare Gästgiveri till bostäder, genom både ombyggnad av befintliga byggnader men även nybyggnation. Terrängen inom området är väldigt kuperad och tillsammans med den befintliga strukturen bidrar det till många utmaningar. Utöver att hjälpa beställaren med att landa i ett förslag för utvecklingen av fastigheterna tar vi fram själva planhandlingarna till Håbo kommun. Det både kräver och ger en väldigt bra helhetsbild över projektet där man utöver beställarens intresse även måste tillgodose kommunens.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Ebab bidrar med att ta ansvar för att de projekt vi är aktiva inom ska vara så hållbara som möjligt utifrån dess förutsättningar. Från mitt perspektiv är det en väldigt stor fördel att Ebab kan ta ett projekt från en tidig idé kring utveckling av en fastighet till att byggnaderna står klara för inflyttning. Projektets genomförbarhet säkerställs och det bidrar till att de smarta, hållbara lösningar vi planerar in i tidiga skeden kan fortlöpa genom projektets gång.

Ebab