Karriär student

Ingela - med fokus på hållbarhet och energi

Ingela-Oscarsson-på-Ebab

Ingela arbetar som energispecialist och flyttade från Göteborg till Stockholm då hon började på Ebab. Hon har en civilingenjörsutbildning, Ekosystemteknik, på LTH och tog examen 2014.

Arbetet som energispecialist är mycket varierat med olika typer av uppgifter varje vecka. Ingela hjälper bland annat våra kunder med att räkna ut vilken energiprestanda deras planerade nybyggnation kommer att ha eller om de lyckas uppfylla nivå guld vid en miljöbyggnadscertifiering.

Ebab strävar efter att få komma in tidigt i projekt för att få större möjlighet att påverka energiprestandan i husen genom energidesign och utredningar. För att producera näranollenergihus (NNE) är det energisamordning från tidigt skede som behövs.

Ingela arbetar också mycket med dagsljusutredningar – ett myndighetskrav som ofta krockar med energikraven. – Men tillgång till dagsljus i våra byggnader är viktigt för vår hälsa. Svårigheten i mitt arbete är att samordna de olika kraven som ställs och hitta den bästa lösningen.

Berätta lite om dig själv

Då min specialisering och intresse är energisystem valde jag att börja arbeta som Energistrateg på ett privatägt fastighetsbolag efter studierna i Lund. Efter några år bestämde jag mig för att ta steget in i konsultbranschen och sökte mig då till Ebab. På fritiden gillar jag att aktivera mig genom cykling, skidåkning, dykning och klättring. Jag är dessutom en bokslukare utan dess like om jag hittar rätt bok.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag sökte på en annons som låg ute på Ebabs hemsida och fick jobbet. Flytten gick då från Göteborg till Stockholm. Ebabs kärnvärden stämmer överens med mina och detta är otroligt viktigt för att jag ska kunna trivas på en arbetsplats.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

Mina olika projekt ofta är korta (men många). På förmiddagen brukar jag se till att köra någon simulering i IDA ICE – beräkningsprogrammet som jag använder – då en simulering kan ta några timmar att utföra. Sedan väntar rapportskrivning, granskning och utskick till kund. En vanlig dag brukar jag också ha någon form av möte – antingen ett internt planeringsmöte eller ett möte inför ett nytt projekt. Jag har fria tyglar att planera min egen tid vilket är skönt.

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder den för dig?

Direkt när jag började på Ebab fick jag i uppdrag att ta fram en presentation om dagsljus tillsammans med en kollega. Dagsljusfrågan är väldigt aktuell då myndighetskraven ofta är svåra att uppfylla i takt med att vi förtätar våra städer – det blir inte mycket ljus kvar till de nedersta planen. Det var otroligt skoj och utvecklande att få ta fram material till och att hålla detta seminarium. Lyxigt att få göra det på arbetstid!

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Hållbarhetsfrågor är något som diskuteras mycket på Ebab. Vi arbetar för att skapa ett hållbarare samhälle och försöker även upplysa våra kunder om att tänka ett steg längre – tänka hållbart. Ebab tar hand om sin personal, ser till att de är kompetenta genom utbildningar och vi har en delande atmosfär. Vår styrka är att vi har så många olika kompetenser under samma tak vilket gör att man inte behöver gå längre än till fikarummet för att få svar på sin fråga. Det ger kvalité, långsiktighet och hållbarhet till våra kunder därmed till samhället. Kunskap förändrar.

Ebab