Karriär student

Hanna - från mötet på Lava till projektutveckling

Hanna-Larsson

Hanna Larsson arbetar idag som projekteringsledare och kom i kontakt med Ebab på LAVA 2017. Hon lockades av Ebabs värderingar och den familjära stämningen. På sikt vill hon arbeta med stadsutveckling och fortsätta bidra till Ebabs vision om att skapa ett bättre samhälle.

Berätta lite om dig själv

Med en far som alltid har byggt mycket hemma och en mor som arbetar inom vården växte mitt intresse för samhällsbyggnad och beteendevetenskap fram. Det intresset ledde mig till utbildningen ”Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik” (numera ”Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik) på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg med kurser i bland annat juridik, ekonomi, ledarskap, samhällsplanering och husbyggnadsteknik. Efter min examen från Chalmers valde jag att fortsätta mina studier på masterprogrammet ”Real Estate and Construction Management” på KTH för att fördjupa mina kunskaper. Under sista året valde jag att studera en termin i Sydney, Australien vilket var mycket givande, dels lärde jag mig mycket om mig själv och dels träffade jag vänner för livet.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag kom i kontakt med Ebab under LAVA 2017 och fick ett väldigt gott intryck av både företaget och de möjligheter som erbjuds. Mötet efterföljdes av en intervju med vår rekryterare och slutligen ett möte med min nuvarande chef. Efter det valde jag att tacka ja till det erbjudande jag hade fått då jag tilltalades av de sunda värderingar Ebab som företag står för samt den familjära stämningen som råder.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

En vanlig dag som projekteringsledare innebär att samordna och följa upp konsultgruppens arbete. Det kan göras under projekteringsmöten där vi följer upp status i olika frågor eller arbetsmöten där vi fokuserar på att lösa olika frågeställningar. Det kan även innebära att knyta nya konsulter till projektet till följd av olika undersökningar som behöver genomföras.
Berätta om ett spännande projekt, vad betyder den för dig?
Jag arbetar just nu i ett spännande projekt på uppdrag av Fabege i Solna där vi ska uppföra en ny bilanläggning för att optimera befintlig fastighet och i framtiden möjliggöra en helt ny stadsdel. Genom att delta redan i de tidiga skedena får jag en bra inblick i hur man driver projekt och vilka utmaningar och frågeställningar man ställs inför. Detta projekt är en utmärkt start mot mitt mål att arbeta med stadsutveckling.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Ebab driver tillsammans med våra kunder projekt som bidrar till nya viktiga funktioner i samhället och som är till gagn för många människor.

Ebab