Nyheter

Idun – 84 st nya studentlägenheter

Invigning

Torsdagen den 3 oktober invigde Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) de 84 st nyproducerade studentlägenheterna Idun. Lägenheterna ligger i ett attraktivt läge i centrala Stockholm vid Norrbackatäppan, Norrbackagatan/Kadettgatan.

Ceremonin inleddes med att Leif Garph styrelseordförande i SSSB hälsade ett 40-tal gäster välkomna. Talare på invigningen var Regina Kevius, Stadsbyggnads och idrottsborgarråd i Stockholms Stad, Teo Strömdahl Östberg ordförande i Stockholms Studentkårens Centralorganisations samt Chris Österlund VD i SSSB.  Invigningen avslutades med en traditionell klippning av band där Regina Kevius höll i saxen tillsammans med Teo Strömdahl och Chris Österlund.

En möblerad visningslägenhet på 20 kvm stod öppen att besöka efter invigningsceremonin. Det kommer att bo två st utbytesstudenter i varje lägenhet från olika delar av världen. Inflyttning har redan skett i de andra lägenheterna under augusti och september.

Bostadskris i Stockholm för studenter

Lägenheterna är ett välkommet tillskott där marknaden för studentbostäder i Stockholm skulle kunna beskrivas som ett alarmerade bostadskrisläge rent generellt. Behovet är stort att bygga fler studentlägenheter och det är en angelägen fråga för politiker att se över byggregler och kostnadsfördelningar vid nybyggnationer av denna boendeform. Konsekvenserna är att studenter tvingas att tacka nej till utbildningar då det inte finns tillgängliga bostäder i Sveriges största stad Stockholm.

Läs mer om från pressmeddelandet från SSSB – Läs här>>

Vad har Ebab bidraget med i projektet?

Ebab och beställare SSSB har tillsammans genomfört nyproduktionen av 84 st lägenheter. Bostäderna har placerats i två st åtta våningars huskroppar som dockats på befintlig byggnad i anslutning till trapphuset och ställts på befintliga terrassbjälklag i marknivå.

De skeden som har utförts är tidiga skeden, program- och projekteringsskede samt genomförandeskede. Genomförandeformen har varit Construction Management och den totala storleken är dryga 2500 kvm BTA.

Första spadtaget togs den 27 mars 2012, där en nybyggnation startade upp med tillbyggnad i anslutning till de dryga 200 st befintliga studentlägenheter. Det positiva är att projektet har gått snabbare att färdigställa då det blev en förkortad produktionsplan med överlämning i juni istället för september 2013.

Några utmaningar i projektet har varit att bygga ihop gammalt och nytt, att integrera tekniken som ventilation, styr, el och brand och utrymningsplaner med de båda husen. I projektet har man även fått ta hänsyn med stora restriktioner till de pågående verksamheterna kring flera förskolor och en skola i anslutning till byggarbetsplatsen. Vakter har fått tillsättas under leveranser och en avgränsad byggväg skapats i form av en byggtunnel för att ta hänsyn till ett stort antal barn som vistats utomhus i närområdet dagligen.

Bilder från invigning 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab