Förvaltningsskede

Underhållsplaner

Bättre säkerhet, längre livslängd och kontroll på kostnaderna.

En fastighet innehåller en mängd installationer och byggnadskonstruktioner som behöver underhållas på rätt sätt för att kunna garantera en hållbar driftsäkerhet och en lång livslängd. I det dagliga underhållet kan det finnas uppgifter som glöms bort vilket nödvändigtvis inte märks men som med tid bidrar till högre driftkostnader. Genom att hålla underhållsplanen uppdaterad minimerar du risken för överraskningar och olyckor som kan innebära förhöjda kostnader.

En korrekt tillsyn- och skötselplan skall inte innehålla för många uppgifter eftersom kostnaderna för att utföra arbetet kan överstiga nyttan av underhållet. Den skall ändå vara tillräckligt omfattande så att fastighetstekniken fungerar optimalt. Långsiktiga underhållsplaner skall utarbetas med rätt kostnadsuppskattningar och planenliga ingrepp.

Kontakta oss så hjälper vi dig upprätta smarta underhållsplaner samt systemstöd för att följa upp utveckling och budgetering av dina fastigheter!

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab