Förvaltningsskede

Granlund Manager

Effektivare och lönsammare förvaltning

Ju effektivare man sköter fastighetens drift och underhåll, desto lönsammare är den för ägarna och brukarna. Granlund Manager är ett tekniskt förvaltningssystem som säkerställer prestanda och effektivitet i dina fastigheter under hela livscykeln.

Enklare beslut genom överskådliga rapporter

Granlund Manager är ett webbaserat verktyg som ger dig den information du behöver för att kunna fatta rätt beslut rörande ditt fastighetsbestånd. Programmet säkerställer en effektiv, energisnål och lönsam fastighetsdrift som ger ett optimalt inomhusklimat och ökar värdet på dina fastigheter.

GranlundManager-overview

Granlund Manager översikt

Heltäckande system

Programmet är uppbyggt i oberoende moduler där du använder det du behöver för att få:

  • Rätt tillsyn och skötsel – fastighetens egen digitala drifthandbok
  • Capex eller överblick av det långsiktiga underhållet för att ta beslut kring framtida investeringar
  • Energieffektivisering – var energislukarna finns och snabbast ROI
  • Felanmälan/ärendehantering

Åskådligt, effektivt och lätt

Granlund Manager är enkelt att använda, tillåter dig att skräddarsy användarprofiler utefter dina behov. Det finns ingen begränsning i antalet fastigheter du kan lägga in, eller användare som jobbar samtidigt i systemet.

Granlund Manager – ett modulbaserat system att växa i

Varje modul av Granlund Manager är en egen helhet. Delarna fungerar fristående eller, om du vill, i kombination med varandra.

 

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab