Förvaltningsskede

Energioptimering

Optimal energieffektivitet över tid

När fastigheten är ny ska installationerna optimeras för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Vi ser ofta att den nyinstallerade utrustningen aldrig har trimmats in. Det leder till onödigt höga driftkostnader och att det ursprungliga målet inte nås. Det är även vanligt att man missar att justera driftparametrar när lokaler eller verksamheter förändras – vilket också leder till oönskade utgifter.

Energioptimering handlar om att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftperspektiv givet de förutsättningar som finns. En energioptimering kan antingen göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer man bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar så som det är tänkt.

Vi rekommenderar att man börjar med att energioptimera sitt befintliga system och på så sätt minska energianvändningen och därmed sänka driftkostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar. Kontakta oss för en genomgång av dina installationer!

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab