Förvaltningsskede

Energiledning

Effektiv energiuppföljning ger minskade kostnader

Fastigheter behöver ständig tas om hand för att hållas i toppform. Genom ett aktivt energiarbete kan de fungera så mycket bättre och effektivare. Om det inte är driften av fastigheterna som är kärnan i din verksamhet, men där ansvaret vilar på dig, kan du lugnt vända dig till oss.

Det krävs kunskap och erfarenhet för att se att fastigheten tas om hand på ett ändamålsenligt sätt. Och det finns flera perspektiv som rör ekonomi, miljö och energi. I den energiledning vi erbjuder ser vi från statistik och rapporter hur dina fastigheter mår och hur energianvändningen kan förbättras. En effektiv energiuppföljning ger minskade kostnader och genom att skapa rätt processer underlättas hela arbetet. Energiledning består bland annat av rådgivning kring:

  • Energistyrning
  • Energiuppföljning och rapportering
  • Processer för felanmälan

Hur mycket ska det kosta?

Om förvaltningen redan fungerar effektivt kan vi hjälpa dig ta fram nyckeltal angående kostnader och prestanda som är kopplat till energi och rapportering av olika fel vi ser i statistiken. Detta för att du skall få kontroll på total energianvändning samt kunna förbättra och därmed öka värdet på dina fastigheter.

Beroende på storlek av ditt fastighetsbestånd kan det finnas olika behov. Har du en egen driftorganisation men behöver ett bollblank eller en rådgivare för att utveckla en effektivare driftsmiljö? Eller behöver du någon som ständigt övervakar den? Vänd dig till oss på Ebab!

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab