Förvaltningsskede

Energideklaration

Dags att deklarera din energi

För byggnader med nyttjanderätt (hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut samt specialbyggnader med en yta mer än 500m2), skall enligt svensk lag en energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning men du får även information om det har utförts en obligatorisk ventilationskontroll samt om radonmätning har utförts. Kan byggnadens energiprestanda förbättras med avseende på god inomhusmiljö skall det också presenteras kortfattat med förslag på åtgärder.

En energideklaration räcker i 10 år och behöver sedan uppdateras.

Vem kan utföra en energideklaration?

Energideklarationen skall utföras av en oberoende och certifierad energiexpert och därför kan du vända dig till oss. Kontakta oss för aktuella priser.

Är det dags att teckna en energideklaration? Kom ihåg att tänka på detta!

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab