Nyheter

Forum för hållbara lösningar i Norra Djurgårdsstaden

Så bygger vi plusenergihus – är temat för dagen då fem av de sexton förslagen till markanvisningstävlingen som utlystes av Stockholm Stad och Exploateringskontoret presenteras.

Tillsammans med Olov Lindgren AB, ÅWL och Tyréns pratar vi om framtidens hus och bla hur hur vi lyckades presentera det lägsta energibehovet med 6,3 kWh/m2/år.

Tid: 27 november 2014, klockan 8:30-12:30
Plats: Trygg Hansa, hörsalen, Fleminggatan 18, Kungsholmen

Gå till anmälan

Dagen avslutas med en paneldiskussion om framtidens hållbara byggnader med:

Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköpings kommun
Jenny Winblad von Walter, miljöansvarig NCC Boende Sverige
Anders Widerberg, projektledare Exploateringskontoret, Stockholms Stad
Göran Werner, sektionschef WSP och koordinator BeBo

 

Arrangör: Stockholm Stad, Norra Djurgårdsstaden Innovation

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab