Fastighetsutveckling

Projektledning

Tydlig ledning genom alla skeden

De lättidentifierade värdena, ofta utvecklingsprojekt som våra uppdragsgivare själva kommer med, tar vi tag i på traditionellt vis. Oberoende på i vilket stadie eller skede projektet är i startar vi alltid med att ta fram en tydlig målformulering. Det är viktigt för oss att förstå kunden och kundens affär och först därefter kan vi förstå uppdraget och projektet. Därefter tar vårt arbete vid och vi leder projektet genom samtliga skeden fram till genomförande och realisering.

Projektledning

För de fastigheter där vårt uppdrag startar med att identifiera hela värdepotentialen har vi utvecklat en egen affärsmodell.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab